Romans 8:22

PBG(i) 22 Bo wiemy, iż wszystko stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd.