Psalms 93:4

PBG(i) 4 Nad szum wielkich wód, nad mocne wały morskie mocniejszy jest Pan na wysokości.