Psalms 89:7

PBG(i) 7 Albowiem któż na niebie przyrównany może być Panu? kto podobien jest Panu między synami mocarzów?