Psalms 112:8

PBG(i) 8 Umocnione serce jego nie boi się, aż ogląda pomstę nad nieprzyjaciołmi swymi.