Proverbs 7:20

PBG(i) 20 Worek pieniędzy wziął z sobą; dnia pewnego wróci się do domu swego.