Numbers 7:62

PBG(i) 62 Kadzielnica jedna z dziesięciu syklów złota pełna kadzidła;