Job 3:10

PBG(i) 10 Iż nie zawarła drzwi żywota mego, a nie skryła boleści od oczu moich.