Job 21:3

PBG(i) 3 Znoście mię, a ja będę mówił; a gdy domówię, naśmiewajcie się.