Jeremiah 39:8

PBG(i) 8 Dom także królewski i dom onego ludu spalili Chaldejczycy ogniem, i mury Jeruzalemskie rozwalili.
Reformed Dating