2 Samuel 1:8

PBG(i) 8 I rzekł mi: Coś ty zacz? A jam mu odpowiedział: Jestem Amalekita.