Psalms 149:3

Norwegian(i) 3 De skal love hans navn med dans, lovsynge ham til pauke og citar.