Job 29:12-16

Indonesian(i) 12 Sebab, kutolong orang miskin yang minta bantuan; kusokong yatim piatu yang tak punya penunjang. 13 Aku dipuji oleh orang yang sangat kesusahan, kutolong para janda sehingga mereka tentram. 14 Tindakanku jujur tanpa cela; kutegakkan keadilan senantiasa. 15 Bagi orang buta, aku menjadi mata; bagi orang lumpuh, aku adalah kakinya. 16 Bagi orang miskin, aku menjadi ayah; bagi orang asing, aku menjadi pembela.