Song of Songs 1:2

Hungarian(i) 2 Csókoljon meg engem az õ szájának csókjaival;