Numbers 1:33

Haitian(i) 33 yo jwenn karantmil senksan (40.500) gason.