Deuteronomy 15:1

Geneva(i) 1 At the terme of seuen yeeres thou shalt make a freedome.