Psalms 20

Danish(i) 1 Til Sangmesteren; en Psalme af David. 2 HERREN bønhøre dig paa Nødens Dag! Jakobs Guds Navn ophøje dig! 3 Han sende dig Hjælp fra Helligdommen og understøtte dig fra Zion! 4 Han ihukomme alle dine Madofre, og dit Brændofler finde han fedt! Sela! 5 Han give dig efter dit Hjerte, og opfylde alle dine Anslag! 6 Saa ville vi synge om din Frelse og i vor Guds Navn oprejse Banner; HERREN opfylde alle dine Begæringer! 7 Nu ved jeg, at HERREN frelser sin Salvede, han vil bønhøre ham fra sin hellige Himmel; ved hans frelsende højre Haands vældige Gerninger. 8 Disse forlade sig paa Vogne og disse paa Heste; men vi ville prise HERREN vor Guds Navn. 9 De have maattet bøje sig og ere faldne; men vi staa og holde os oprejste. Frels, HERRE! Kongen bønhøre os den Dag, vi raabe!