Hebrews 5:9

Danish(i) 9 og, fuldendet, blev han alle dem, som ham lyde, Aarsag til evig Frelse,