Amos 8:2

Danish(i) 2 Og han sagde: Hvad ser du, Amos? og jeg sagde: En Kurv med Sommerfrugt; da sagde HERREN til mig: Enden er kommen for mit Folk Israel, jeg vil ikke ydermere blive ved at skaane det.