Proverbs 1:32

DSV(i) 32 Want de afkering der slechten zal hen doden, en de voorspoed der zotten zal hen verderven.