Numbers 13:8

DSV(i) 8 Van den stam van Efraïm, Hosea, de zoon van Nun.