Numbers 10:15

DSV(i) 15 En over het heir van den stam der kinderen van Issaschar was Nethaneel, den zoon van Zuar.