Mark 1:33

DSV(i) 33 En de gehele stad was bijeenvergaderd omtrent de deur.