Genesis 5:6

DSV(i) 6 En Seth leefde honderd en vijf jaren, en hij gewon Enos.