1 Chronicles 24:22

DSV(i) 22 Van de Jizharieten was Selomoth; van de kinderen van Selomoth was Jahath.