Numbers 15:8

Croatian(i) 8 Ako Jahvi prinosiš junca kao paljenicu ili kao klanicu da izvršiš zavjet ili kao pričesnicu,
Reformed Dating