Numbers 12:7

Croatian(i) 7 Ali nije tako sa slugom mojim Mojsijem. Od svih u kući mojoj najvjerniji je on.