Lamentations 5:9

Croatian(i) 9 Kruh svoj donosimo izlažući život maču u pustinji.