1 Corinthians 14:14

Croatian(i) 14 Jer ako se drugim jezikom molim, moj se duh moli, ali um je moj neplodan.