Micah 6:14

Bulgarian(i) 14 Ти ще ядеш, но няма да се насищаш и чувство на глад ще ти остане вътре в теб; ще отнасяш, но няма да отървеш и каквото отървеш, ще го предам на меч.