Micah 2:5

Bulgarian(i) 5 Затова няма да имаш никой да отмерва с мерителна връв чрез жребий в ГОСПОДНОТО събрание.