John 9:17

Bulgarian(i) 17 Казват пак на слепеца: Ти какво казваш за Него, като ти е отворил очите? И той каза: Пророк е.