Hebrews 10:31

Bulgarian(i) 31 Страшно е да падне човек в ръцете на живия Бог.