1 Kings 8:62

Bulgarian(i) 62 Тогава царят и целият Израил с него принесоха жертви пред ГОСПОДА.