1 Kings 7:16

Bulgarian(i) 16 Той направи и два капитела от леян бронз, за да ги постави на върховете на стълбовете. Височината на единия капител беше пет лакътя и височината на другия капител беше пет лакътя.