1 Chronicles 24:17

Bulgarian(i) 17 двадесет и първият — за Яхин, двадесет и вторият — за Гамул,