1 Chronicles 15:15

Bulgarian(i) 15 А синовете на левитите носеха Божия ковчег на раменете си, като прътовете бяха на тях, както заповяда Мойсей според ГОСПОДНОТО слово.