2 Timothy 2:3-5

Basque(i) 3 Hic bada trabaillu suffri eçac Iesus Christen gendarmés on anço. 4 Eztuc nehor guerlán empatchatzen vicitzeco eguitecoéz, guerla eguiteco hautatu duenaren gogaraco dençát. 5 Halaber baldin nehorc combatic eguiten badu, eztuc coroatzen baldin bidezqui combatitu ezpada.