2 John 1:11

Basque(i) 11 Ecen hura salutatzen duenac communicatzen du haren obra gaichtoequin.