Psalms 37:16

BKR(i) 16 Lepší jest málo, což má spravedlivý, než veliká bohatství bezbožníků mnohých.