Psalms 33:22

BKR(i) 22 Budiž milosrdenství tvé nad námi, Hospodine, jakož naději máme v tobě.