Psalms 30:1

BKR(i) 1 Žalm písně, při posvěcení domu Davidova.