Psalms 139:1

BKR(i) 1 Přednímu zpěváku, žalm Davidův. Hospodine, ty jsi mne zkusil a seznal.