Psalms 129:5

BKR(i) 5 Zahanbeni a zpět obráceni budou všickni, kteříž nenávidí Siona.