Proverbs 22:8

BKR(i) 8 Kdo rozsívá nepravost, žíti bude trápení; prut zajisté prchlivosti jeho přestane.