Proverbs 11:1

BKR(i) 1 Váha falešná ohavností jest Hospodinu, ale závaží pravé líbí se jemu.