Numbers 14:32

BKR(i) 32 Těla pak vaše mrtvá padnou na poušti této.