Luke 11:6

BKR(i) 6 Nebo přítel můj přišel s cesty ke mně, a nemám, co bych předložil před něj.