Job 13:15

BKR(i) 15 By mne i zabil, což bych v něho nedoufal? A však cesty své před oblíčej jeho předložím.