Jeremiah 4:25

BKR(i) 25 Hledím-li, a aj, není žádného člověka, a všeliké ptactvo nebeské zaletělo.