Hebrews 10:20

BKR(i) 20 Tou cestou novou a živou, kterouž nám způsobil skrze oponu, to jest tělo své,